Spisak pobednika za 2015. godinu i priča o svakom od njih

Kandidati iz prve oblasti OBRAZOVANJE I NAUKA su podeljeni u 2 kategorije, u zavisnosti da li su uspeh postigli tokom srednje škole ili studija ili po završetku školovanja.

Oblast OBRAZOVANJE I NAUKA - Srednjoškolci

1. mesto
Stefan Velja
rođen je 13.8.1996. u Novom Sadu.

Završio je gimnaziju „ Jovan Jovanović Zmaj”, specijalno-matematički smer sa prosekom 5,00. Upisao je studije na Tehničkom univerzitetu, odsek fizika, u Beču.

Pored brojnih nagrada za objavljenje radove, Stefanovo najznačajije dostignuće je „Tromb Guard". Primenjena fizika kombinovana sa programiranjem i medicinom rezultirala je patentom uređaja za hvatanje i eliminaciju tromba „Tromb Guard". Za ovaj pronalazak Stefan je nagrađen Zlatnom medaljom salona inovacija „Inova 2014” i dodelom, od strane Kraljevine Belgije, titule Viteza I reda za zasluge na polju inovacija.

Pored brojnih nagrada za objavljenje radove, Stefanovo najznačajije dostignuće je „Tromb Guard". Primenjena fizika kombinovana sa programiranjem i medicinom rezultirala je patentom uređaja za hvatanje i eliminaciju tromba „Tromb Guard". Za ovaj pronalazak Stefan je nagrađen Zlatnom medaljom salona inovacija „Inova 2014” i dodelom, od strane Kraljevine Belgije, titule Viteza I reda za zasluge na polju inovacija.

2. mesto
Jovana Kondić
rođena je 17.08.1998. u Novom Sadu.

Završila je gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj", bilingvalni prirodno-matematički smer na nemačkom jeziku sa prosekom 5,00. Planira da upiše tehničke ili matematičke studije.

Jovanin izum „Paneli za termoizolaciju građevina" je u fazi patentiranja i ukoliko se nađu zainteresovane strane za primenu patenta, efekat u oblasti energetske efikasnosti bi bio izuzetna ušteda energije za zagrevanje i hlađenje građevinskih objekata. Tokom prošle školske godine Jovana je direktno uticala na razvoj svesti o potrebi za energetskom efikasnošću kod svojih vršnjaka držeći prezentacije na časovima odeljenjskog starešine. Podsticala je vršnjake na proaktivan stav u pogledu realizacije vlastitih ideja.

3. mesto
Aleksa Konstantinov
rođen je 21.05.1997. u Kikindi.

Učenik je Matematičke gimnazije u Beogradu i prosek mu je 5,00. Planira da upiše studije matematike. Dobitnik je 11 prestižnih nagrada na matematičkim olimpijadama organizovanih širom sveta.

Aleksa je učenik četvrtog razreda koji živi u učeničkom domu. Pored škole aktivno učestvuje u različitim društvenim aktivnostima : igra košarku, posećuje košarkaške utakmice, bioskop, pozorišne predstave…čime pokazuje mladima da kontinuiran rad daje visoke rezultate, i time se ne umanjuju ostali aspekti kvalitetnog življenja.

Oblast OBRAZOVANJE I NAUKA - Studenti/Diplomirani

1. mesto
Kosta Jovanović
rođen je 17.07.1986. u Čačku.

Završio je Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, usmerenje Robotika i master studije. Prosečna ocena mu je bila 10,00. Odbrana doktorske disertacije zakazana je za mart 2016. godine. Pored mnogobrojnih radova i nagrada, najveće dostignuće Kosta je postigao u oblasti razvoja simulacionih modela naprednih humanoidnih robota i interakcije robota sa okruženjem, razvoja metoda upravljanja novim pogonskim sistemima robota za njegovu bezbednu interkaciju sa okruženjem i razvoja virtuelne laboratorije za robotiku sa naprednim modulima dinamike realnih sistema.

Efekti navedenih dostignuća kandidata se visoko rangiraju kako u domaćim tako i u međunarodnim okvirima. Rad na projektu „ECCEROBOT" finansiranom od strane Evropske unije imao je za rezultat najsavremeniji antropomimetički robot za koji je ceo tim dobio priznanja poput nagrade na Evropskom sajmu tehnologija. Ovaj robot će potencijalno imati najveći uticaj na razvoj ljudskog društva (FET Fair, Budimpešta, Mađarska 2011). Naučni magazin Popular Mechanics imenovao je ovog robota za najveći tehnološki koncept 2010. godine. Poseban doprinos cele Grupe za robotiku na Elektrotehničkom fakultetu čiji je kandidat član se ogleda u predstavljanju Srbije u najboljem svetlu u evropskoj naučnoj zajednici kroz ostvarene rezultate.

Nastavak rada na promociji i popularizaciji nauke, a pre svega robotike, Kosta planira kroz nastavak projekta „Robotizacija Srbije“ u okviru koga će sa svojim kolegama i dalje biti angažovan u decentrolizovanoj promociji nauke. Kosta posebnu pažnju posvećuje popularizaciji nauke i robotike među mladima. Pozitivan primer svojim vršnjacim dao je i kroz saradnju sa inostranim institucijama u kojima je boravio: Tehnički Univerzitet u Minhenu - TUM, Politehnički univerzitet u Cirihu - ETH, Centar za svemirska istraživanja SR Nemačke - DLR, sa kojima je ostvario vezu i mogućnosti da se vodeće tehnologije razvijaju i u Srbiji.

2. mesto
Jasmin Nurković
rođen je 11.09.1986. u Tutinu.

Osnovne studije Medicine na univerzitetu u Beogradu, završio je pre roka, nakon 5 godina i 9 meseci studiranja (studije u trajanju od 6 godina), sa prosečnom ocenom 9,69 i nagradama za uspeh u 3. i 4. godini studija. Tokom 2016. godie planira završetak specijalističkih i doktorskih studija.

Pored preko 40 objavljenih radova, jednog udžbenika volonterskog rada i saradnje sa međunarodnim institucijama Jasminovo posebno dostignuće je rad na projektu „Antioksidativna zaštita i potencijal za diferencijaciju i regeneraciju mezenhimalnih matičnih ćelija iz različitih tkiva tokom procesa starenja“. Jasmin je uspeo da dobije matične ćelije iz materijala koji je lako dostupan (masno tkivo nakon liposukcije ili bilo koje hirurške intervencije; i zubna pulpa nakon vađenja zuba) i da dobijene ćelije usmeri da one postanu druge, diferencirane ćelije: ćelije hrskavice i kosti, čime je stvorena osnova za potencijalno lečenje propadanja hrskavice i nesraslih preloma. Osim toga, pokazao je da matične ćelije imaju i imunosupresijsko dejstvo, što se može iskoristiti za lečenje akutnih i hroničnih bolesti jetre.

Jasmin je svakodnevno u kontaktima sa studentima kojima drži nastavu, prenosi pozitivnu energiju i uliva samopouzdanje da se i sa malim sredstvima i u skromnim uslovima mogu postići ozbiljni naučni rezultati. Motiviše svoje studente da što više uče i što pre usvajaju nova znanja. Trenutno je, procesom evaluacije nastavnog kadra univerziteta, najbolje ocenjen asistent.

3. mesto
Nikola Tepavac
rođen je 27.11.1994. u Kikindi
.

Student je Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, odsek Mehanizacije i konstrukcionog mašinstva. Pored mnogih nagrada i saradnje sa inostranim institucijama, Nikola se posebno angažuje na radu humanoidnih prostetika za potrebe ljudske medicine. Istraživanja su vrlo složena i zahtevaju multidisciplinarno znanje na uspešnom spajanju tehničkih nauka i medicine. Posebno dostignuće je humanoidna robotska ruka koja ima dvostruku primenu kao proteza i kao deo humanoidnog robota. Ovo je rezultat jednogodišnjeg istraživanja na Tehnološkom Univerzitetu Tenesija i svoj status najinovativnijeg izuma za 2015. godinu, po mišljenju Američkog društva mašinskih inženjera, dobija zbog korišćenja složenih metoda i procedura za proizvodnju robotskih prostetika putem 3D štampe (aditivne proizvodnje). Prostetik koristi specijalni sistem za očitavnje mišićnih impulsa neinvazivnom metodom preko kože. Ovo je vrlo privlačna oblast u svetu nauke i medicine, te postoje slični radovi na drugim institucijama širom svet, ali ovaj je jedinstven zbog izuzetno niske cene proizvodnje, jednostvnog održavanja i prilagođavanja korisniku. Prvim funkcionalnim prototipom je uspešno završena prva etapa testiranja mehanike, materijala i softvera. Naredna etapa je opširno testiranje na ljudskim subjektima.

Držao je mnogobrojna predavanja na temu robotike i pronalazaštva kako u Srbiji, tako i u Americi uključujući i javne demonstracije izuma. Uspeh u promociji nauke se ogleda i njegovom planu za otvaranje Instituta za talente u Kikindi koji je sada već prihvaćen od strane opštine Kikinda i dobiće svoj prvi oblik 2016. godine. Nikola planira da završi osnvne studije u Srbiji, a nakon toga master i doktorske gde ga nauka bude odvela. Voli često da priča o svom „Velikom Planu” u kojem će jednog dana otvoriti kompaniju sa fabrikom za proizvodnju robotskih prostetika i humanoidnih robota u Srbiji.

Oblast PREDUZETNIŠTVO

1. mesto
Lazar Erić
rođen je 18.01.1993. godine u Čačku

Prvu firmu osnovao je na prvoj godini fakulteta. Osnovao nevladinu organizaciju we.care za pomoć beskućnicima i uspeo oko 15 studenata sa raznih fakulteta da rasporedim u timove (marketing, projekti, hr, finansije…) gde smo pored direktnog uticaja, uspeli da se profesionalno razvijamo. Osnovao digitalnu agenciju enovativ.rs koja pravi kompletnu strategiju rasta i upotrebom Value Innovations strategije restruktuira male biznise po potrebi, sa operativnim uslugama kroz realizaciju strategije poput izrade Sajta, Internet Marketinga, Kompletnog dizajna brenda i dizajna svih ostalih materijala. U okviru firme pokrenuo je i dva startapa: Moobey & Teillor.

Moobey je u planu da revolucionarno promeni pristup unutrašnjem turizmu u Srbiji i edukovanju mladih o zdravim navikama, životu i promociji Turizma Srbije na najbolji način. Teillor zaposlio je 5 majki krojačica, koje su izgubile posao, da šiju novi tip papuča koje će se prodavati u celoj Srbiji za početak. Kroz par meseci plan je da zaposli krojače širom Srbije, kojima se prosleđuju zahtevi građana širom Srbije.

Do sada je svojim radom uspeo da pošalje više stotina studenata na stručne prakse u inostranstvo. Preko 1000 studenata je prošlo treninge i radionice vezane za lično i profesionalno usavršavanje. Trudi se da u svoje projekte uključi što je više studenata ,da kroz sve što rade nauče stručne metodološke pristupe biznisu, strategijama i operativnom poslovanju.

2. mesto
Ivan Petrović
rođen je 09.05.1991. u Beogradu

U Beogradu je i završio Računarski fakultet, odsek Softverski inženjering.

Ivan je jedan od najmlađih tehnoloških preduzetnika u Srbiji, koji je svoj startap "WorkPuls" , pokrenuo pre godinu dana i bez investicije postigao da ima klijente iz preko 50 zemalja širom sveta i da samostalno finansira svoj razvoj.

Zanimljivo je da je Ivan sve ovo pokrenuo odmah posle fakulteta, paralelno obavljajući posao vođe tima u velikoj beogardskoj softverskoj firmi. Ivan drži predavanja na teme preduzetništva i tehnologije. On je još jedan primer da se mogu postići globalni rezultati iz Srbije, sve dok postoji volja.

3. mesto
Ivan Brkljač
rođen je u Novom Sadu.

Završio je Evropsku školu biznisa u Londonu, odsek Interncionalni biznis i pravo sa prosekom 9,00. Ivan je izuzetno aktivan kao volonter.

Sa prijateljima, svojim vršnjacima, pokrenuo je startap „Arbo projekat" koji se bavi društveno odgovornom modom. Prvi proizvod ove kompanije je narukvica. Za svaku kupljenu narukvicu, posadi se po jedno drvo. Ukoliko je kupac narukvice iz Srbije, drvo se sadi u Srbiji. Ukoliko je kupac iz neke druge države, drvo se sadi u indiji, jer je to zemlja sa alarmantno malim brojem drveća. Time se ova kompanija bori protiv globalnog zagrevanja, potpomaže ozelenjavanje i zapošljava mlade u Srbiji.

Svojim radom i uključivanjem mladih u njega, Ivan je značajno podigao svest mladih o potrebi ekološkog očuvanja naše planete.

Oblast DRUŠTVENI AKTIVIZAM

1. mesto
Mirko Kaldaraš
rođen je 08.08.1990. u Vršcu

Trenutno je na Master studijama na Prirodno - matematičkom fakultetu u Novom Sadu, odsek Hemija. Mirko potiče iz skromne i neobrazovane porodice. Uporedo sa svojim stručnim napredovanjem ,prosek na studijama 9,34, osvojenim mnogobrojnim nagradam i objavljenim radovima, Mirko se bavi volonterskim radom. U udruženju VRCD, tokom studija, a i danas Mirko je angažovan na projektima podrške romskim studentima u obrazovanju. Aktivnosti obuhvataju planiranje i izvođenje individualnih ili grupnih časove iz hemija i biologije, kao i praćenje napretka ovih studenata. Mirko je posebno posvećen pospešivanju obrazovanja Roma, kao i radu na smanjenju diskriminacije sa jedne strane i radu na izgradnji stava, prvenstveno kod romske, dece prema diskriminatorima.

Prvenstveno ličnim primerom i životnim putem koji je odabrao, Mirko je primer čitavoj romskoj zajednici da je sve moguće. Vrlo rano je uvideo šta ga čeka ukoliko izabere životni put roditelja, te se odlučio za obrazovanje. Takođe, predstavljanjem romskih studenata u Univerzitetskom parlamentu, a i zastupajući romske studente na nivou Srbije u razgovorima sa Nacionalnim Savetom Romske Nacionalne Manjine,doprineo je stvaranju boljih uslova za studiranje Roma.

2. mesto
Aleksa Živković
rođen je 09.06. 1993. u Pirotu

Trenutno završava Gimnaziju, Informatički smer, u Pirotu.

Iako vrlo mlad, Aleksa je veoma aktivan volonter. U Udruženju građana Leka, obavlja funkciju Predsednika UO i pokreće projekte u kojima aktivno volontira : „Mladi za stare", „Solidarna odeća", „Mali Šangaj" (podela kompleta sijalica biciklistima koji voze noću neosvetljeni) i „Reciklaža za hendikep".

Posebnu pažnju Aleksa pridaje svom projektu "Potrčko pijaca" - primena bicikla za prevoz ljudi, uličnu prodaju pića i prevoz namirnica. Tim projektom Aleksa je odgovorio na dva najvažnija pitanja: zdravlje ljudi i zdravlje planete.

3. mesto
Arsen Arsenović
rođen je 21.06.1993. u Novom Sadu

Trenutno pohađa Visoku školu elektrotehnike i računarstva, odsek Automatika i sistemi upravljanja na vozilima, u Novom Sadu.

Arsen volontira u okviru „Udruženja studenata sa hendikepom". Kao prvi parakajakaš u Srbiji učestvovao je na Kajakaškom i parakajkaškom svetskom prvenstvu u Italiji. Parakajak je nov sport osoba sa invaliditetom i prvi put će biti uvršten u Paraolimpijske igre ove godine.

Arsen planira da i dalje radi na popularizaciji sporta osoba sa invaliditetom, posebno parakajaka, pomoći i socijalizaciji mladih ljudi sa invaliditetom. Svojim primerom je pokazao mladim ljudima da je sve moguće i ostvarivo i pored hendikepa.

Oblast KULTURA – UMETNOST

1. mesto
Gala Čaki
rođena je 19.03.1987. u Zrenjaninu.

Završila je dve master studije iz slikanja i crtanja na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Trenutno je na završnoj godini umetničko doktorskih studija na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, likovni odsek, smer crtanje. Dobitnica je više od 20 nagrada i priznanja institucija širom sveta.

Gala je jedna od najaktivnijh mladih umetnica u Srbiji, koja je sa svega 28 godina ostvarila mnogobrojne kontakte širom sveta, prikazala svoj rad na najeminentnijim prostorima za prikaz umetnosti, kao što je Nacionalni muzej u Pekingu i koja kao takva ostvaruje mogućnost dalje saradnje sa brojnim organizatorima, kolekcionarima i galeristima u svetu likovne umetnosti. Ova aktivnost i pozicioniranje u svetu umetnosti, postavlja je za jednog od najmlađih ambasadora u svetu likovne umetnosti, čime omogućava i drugim stvaraocima iz Srbije lakši prohod u određene zemlje.

U toku 2014. godine organizovala je dve međunarodne izložbe dečijih crteža u Japanu. Više od dvestotine crteža iz Srbije izloženo je u Takahara Furusato muzeju i Tradicionalnoj japanskoj kući u Kagawi, u Japanu. Godine 2015. pozvana je kao jedini predstavnik iz Srbije da radi u čuvenom institutu za obolelu decu „Rashid” u Dubaiju. Za ovaj rad sa decom sa dobila je posebno priznanje u vidu zlatne medalje od strane predsednika Dubaija šeika Muhameda bin Rašid Al Maktouma. Pozvana je da i sledeće godine učestvuje u ovom projektu, s mogućnošću da povede sa sobom još jednog likovnog umetnika iz Srbije. Na ovaj način će omogućiti i drugim ljudima iz Srbije da učestvuju u ovom humanom programu i da nakon njegove realizacije pomognu oboleloj deci u Srbiji na isti način.

Galin cilj je stvaranje privatnog muzeja u Srbiji.

2. mesto
Jovana Bobić
rođena je 03.02.1988. u Beogradu.

Završila je Akademiju Lepih umetnosti u Beogradu, odsek Umetnička produkcija i master studije na Politecnico di Milano, Master IDEA in Exhibition Design.

Osnovala je i radi kao direktorka festivala „Š.U.N.D.“ (Šta umetnost nudi društvu). Cilj festivala je predstavljanje umetnika studenata i zastupljenost svih umetničkih formi kao i eksperimentalnih istraživanja u raznim umetničkim oblastima. Zamišljeno je da se festival održi svake godine u maju. Već na prvom izdanju festivala među učesnicima su bili studenti sa teritorije cele Evrope pa je festival i zvanično postao međunarnodi.

Od februara 2015. i Jovaninog povratka iz Italije „Š.U.N.D.“ nije više samo festival već umetnički studio koji samostalno vodi i koji se bavi dizajnom izložbi, performansom i predstavljanjem savremenih umetničkih stremljenja. Vratila se sa željom da doprinese razvoju umetnosti u svojoj zemlji i njenom boljem pozicioniranju na međunarodnoj kulturnoj pozornici.

3. mesto
Tijana Kozarčić
rođena je 20.11.1992. u Novom Sadu.

Završila je osnovne studije na Fakultetu Muzičke umetnosti u Beogradu, trenutno završava master studije na istom fakultetu. Mnogobrojnim koncertima, učešćem na muzičkim festivalima i radionicama, primljenim nagradama i priznanjima Tijana je primer vrednog rada i zalaganja umetnika. Kroz uspešnu saradnju sa humanitarnim organizacijama, volonterskim radom inspirisala je mnoge mlade ljude da pomažu drugima.

Sarađuje sa dečjim horom Muzičke škole „Isidor Bajić“ - „Bajićevi slavuji“ i nastupa sa njima na edukativnim koncertima, na kojima uče decu osnovnoškolskog uzrasta da vole i razumeju . Sa istim horom učestvuje u akciji „Muzičari velikog srca“, održavanjem koncerata za decu iz Kamenice, Dečje bolnice, Dečje sigurne kuće, Osnovne škole „Milan Petrović“ , doma u Veterniku, kao i za penzionere.

Oblast KREATIVNA INDUSTRIJA

1. mesto
Milan Inić
rođen je 27.12.1994. u Novom Sadu.

Student je II godine Akademije umetnosti u Novom Sadu, odsek Montaža u audio vizuelnim medijima. Milan ima odličnu komunikaciju sa populacijom mladih školskog i srednjoškolskog uzrasta, putem njegovog YouTube kanala, „Yasserstain".

Preko 230.000 mladih pretplatnika svakodnevo prati njegov YouTube kanal, koji ima preko 63 miliona pregleda. Kroz ovaj vid komunikacije sa ogromnim brojem mlade populacije, doprinosi razvoju njihove kreativnosti, podstiče ih i inspiriše da budu pozitivni i kreativni i konstruktivni, te da svoje okruženje učine boljim. Milan vredno radi, uči i stvara. Volontira u COOLIST Fondaciji i Akademiji zabave i umetnosti O&M sa talentovanom decom i mladima. Njegovi planovi odnose se na povezivanje sa omladinom u regionu, što je već i započeo festivalom "BalkanTubeFest".

2. mesto
Rade Joksimović
rođen je 24.02.1989. u Beogradu.

Rade je preduzetnik i radi od svoje 16. godine. Samouki je programer i počeo je vrlo rano da zarađuje i finansira svoju porodicu. Sa 19 godina je pokrenuo svoj prvi biznis i nakon 3 godine ga prodao za šestocifren iznos. Pre godinu dana osnovao je još jedan startap, dobio 100.000€ investicije i već ima klijente iz više različitih zemalja sveta. Rado priča i deli svoja znanja sa drugim preduzetnicima i studentima i zaista je pravi uzor mladima. Takođe je predavač i mentor timovima na Startap akademiji, gde svojim znanjem i iskustvom pomaže novim generacijama preduzetnika da brže uspeju i razviju se.

Rade je jedan od retkih primera preduzetnika koji su uspeli isključivo svojim radom i trudom, pa je kao takav zaista sjajan uzor mladima širom Srbije. Planovi su mu vezani za razvoj postojećeg biznisa, kao i doprinos razvoju startap ekosistema u Srbiji.

3. mesto
Tamara Jakovljević
rođena je 21.04.1989. u Valjevu.

Trenutno je na master studijama Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu, na Katedri za kvalitet. Pored mnogobrojnih nagrada, stipendija, objavljenih radova, izuzetnog volonterskog iskustva i velikog profesionalnog angažmana Tamarino posebno polje interesovanja je rad na isticanju pozitivnih primera u društvu, vrlina i zaboravljanih vrednosti (zadužbinarstva, pomoći u nevolji, istrajnosti, posvećenosti, plemenitosti, dotignuća u nauci, sportu i umetnosti).

Radom na projektu „Moj heroj” uticala je na javno mnenje, realizacijom mnogobrojnih medisjkih sadržaja (uspešnost potvrđuju i izvodi iz gledanosti televizijskih emisija). Na RTS1 emitovan je prvi dokumentarni serijal „Moj Heroj“, uz pomoć kojeg je ekranizovano više od 45 herojskih priča kroz 15 epizoda o različitim vrlinama. Tokom 2013. realizovan je dokumentarni serijal u BiH na RTRS, u periodu septembar-oktobar, petkom pred početak dnevnika. Kroz pet polučasovnih filmova prikazani su heroji tri nacionalna entiteta, povezani kroz iste vrline. Takođe realizovan je i „Salon heroja“, multimedijalna izložba koja je obišla nekoliko gradova Srbije (Kragujevac, Novi Sad, Sremska Mitrovica).

Direktnom komunikacijom sa građanima Srbije, nadležnim institucijama, organizacijama i sektorom privrede Tamara je doprinela otvaranju društvenog dijaloga, menjanju stavova i svesti o preduzetništvu, kao i promociji vrednosti i ličnosti koji vode društvenom napretku, Tamara planira da razvija medijske platforme u cilju umrežavanja različitih interesnih i zainteresovanih strana kada je reč o promociji vrlina, dobrih vesti, inicijativa, promociji preduzetničkog, takmičarskog i optimističkog duha.

Takođe, u planu je razvoj Medija centra za kvalitet u okviru Katedre za kvalitet FON-a.

Specijalna nagrada

Jovan Simić

Student iz Beograda koji je svojim humanitarnim akcijama podigao Srbiju na noge. Aukcijskom prodajom svoje dragocene kolekcije sportskih dresova, koju su podržali mnogi poznati sportisti, prikupljeno je 300.000 evra za uspešno lečenje devetogodišnje Nađe Novaković u Nemačkoj. Još jednom Aukcijskom prodajom prikupio je finansijska sredstva koja su maloj odbojkašici Nini Spremović omogućila da otputuje u Rim na presađivanje koštane srži. Organizovanjem Sportskog bazara pomogao je obnovi škole “Radivoj Popović” u Zemunu.

Jovan je u međuvremenu postao član Exit fondacije, sa kojom je 24. maja 2016. na stadionu FK Partizana organizovao veliku humanitarnu utakmicu "Asovi za decu" na kojoj su nastupile najveće legende fudbala, kada je prikupljeno 120.000 evra za izgradnju dečijeg hemato-onkološkog centra u Nišu.

Žiri konkursa 2015.

Nenad Borovčanin,

Državni sekretar za omladinu, Ministarstva omladine i sporta Vlade Republike Srbije

Snežana Lakićević,

Menadžerka za saradnju sa Univerzitetima, Naftne Industrije Srbije

Izabela Branković,

Direktorka marketinga Ringier Axel Springer Media AG

Ivan Petrović,

Izvršni direktor Exit fondacije


Peti član žirija po oblastima respektivno:

  • Miša Lukić, Predsednik UO Publicis Group,
  • Tijana Palkovljević Bugarski, Direktorka Galerije Matice srpske,
  • dr Igor Stamenković, Univerzitet u Novom Sadu,
  • Zoja Kukić, urednica portala startit.rs i menadžerka SEE ICT,
  • Nemanja Milenković, projektni vođa kanidadture Novog Sada za omladinsku prestonicu Evrope 2018 i Kulturnu prestonicu Evrope 2021.

O partnerima koji su podržali projekat

Partneri koji su podržali akciju su: RTS, Ringier Axel Springer Media AG, HR Centar Beograd i Vulkan.